2. díl antického cyklu
Metalová opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest o sourozenecké rivalitě a závisti, která přeroste ve velké válečné tažení podle antických tragédií Sofokla a Aischyla. Premiéra 18. 4. 2013 v RockOpeře Praha.
Derniéra proběhla 9. 3. 2023.

O OPEŘE

Opera 7 proti Thébám se skládá ze dvou dějství. První vychází ze Sofoklova díla Oidipus na Kolónu a druhé z Aischylovy hry Sedm proti Thébám. Dějově se odehrává po událostech v opeře Oidipus Tyranus.

V prvním dějství hledá slepý poutník, bývalý král Théb Oidipus, v doprovodu svých dcer (mezi nimiž se nachází i Antigona) místo, kde bude moct spočinout. Když ho najde, dozví se, že se jedná o posvátnou půdu, na které nikdo nesmí přebývat. Poutník si tedy nechá předvolat vládce země Thésea, jenž mu sdělí modlitby. Ty musí poutník pronést, aby na posvátném místě mohl přebývat.

Oidipův švagr Kreon je mezitím vyhnán z Théb a snaží se Oidipa jak diplomatickými, tak násilnými prostředky donutit, aby se vrátil, protože se mu bude hodit. Nepodaří se mu to, a tak unese jeho dcery. Théseus je přivádí nazpět. Posléze se snaží Oidipa přemluvit jeho prvorozený syn Polyneikés, aby se k němu přiklonil v boji o trůn. Jelikož ale Polyneikés otce nepodpořil, když musel odejít z Théb, bývalý král na něj svrhne kletbu. Podle ní má jeho prvorozený syn zemřít se svým bratrem v boji na život a na smrt, byť se jim v tom jejich sestry - a na jejich přání i Théseus - snaží zabránit. Poutník pozná, že přichází jeho čas a Théseovi řekne, že si sám najde místo smrti. Král ale nesmí nikomu vyzradit, kde je, a zabránit tomu, aby se na něm udál válečný konflikt, nebo aby se o něm někdo jen dozvěděl, jelikož by to mohlo přivolat neštěstí celé zemi. Théseus drží slovo a polohu místa Oidipova úmrtí nesdělí ani jeho dcerám.

V druhém dějství zastihneme Eteokla, Oidipova syna, na thébském trůnu. Na doporučení strýce Kreonta se totiž s Polyneikem dohodli, že se ve vládnutí budou střídat. Eteoklés ovšem svůj slib nedodrží a namísto toho vyžene Polyneika z města. Ten nachází útočiště v Argu u krále Adrásta. V tu dobu tu získává azyl i sveřepý bojovník Týdeus, syn kalydónského krále Oinea, který byl ze své domoviny vyhnán po tom, co zavraždil své bratrance. Hledá spojence, s nimiž bude moct podniknout válečné tažení na Kalydón. Najde je v Polyneikovi a Adrástovi. Jako první bylo rozhodnuto zaútočit na Théby. Schyluje se ke krvavé bratrovražedné bitvě.

TVŮRČÍ TÝM

Hudba: Milan Steigerwald, libreto: Pavla Forest, režie: Roman Štolpa, choreografie: Zuzana Dovalová, bojové choreografie: Petr Stehlík, kostýmy: Lucie Konopíková, scénografie: Pavla Forest, projekce: Veronika Vacínková, grafika: Michaela Fišerová, Soňa Šerá, lighting desing, světelná režie: Michal Slunečko, zvuková režie: Ondřej Martínek, masky, líčení: Hana Šímová, asistent režie: Eva Petrášková, jevištní technika, rekvizitář, Jana Eichlerová, garderoba: Adriana Brožková, media relations: Tomáš Kopečný, Jiří Štraub, inspicient: Luboš Vayhel

OBSAZENÍ

Polyneikés (antihrdina): Jan Toužimský ​/ Honza Tláskal, Oidipus (otec Polyneika a Eteokla) /Apollón (bůh Slunce): Honza Tláskal / Lukáš Písařík, Amfiaráos (věštec a bojovník): Jiří Zonyga, Kreon (vládce Théb): Viktor Dyk, Erifýlé (žena Amfiaráa): Pavla Forest, Théseus / Morfeus (athénský král / thébský věštec): Josef Šutara, Antigona (dcera a průvodkyně Oidipa): Žántí, Isména (dcera a průvodkyně Oidipa): Daniela Gildenlöw Langrová, Moira Klóthó (bohyně osudu předoucí): Michaela Gemrotová, Moira Atropos (bohyně osudu neodvratná): Miroslava Časarová, Hádés (bůh Podsvětí): Petr Opava, Eteoklés (bratr Polyneika): Jakub Švec, Matěj (opožděný divák): Matěj Kohout, Zuzana (opožděný divák): Zuzana Dovalová, Peró (královna z Arga): Helena Kubelková, Athéna (bohyně vítězství): Aneta Aberlová, Týdeus (krutý švagr Polyneikův): Petr Semerád, Heró (Pýthijská věštkyně) / thébanka: Andrea Šebek Procházková, Posel Smrti: Natálie Lenka Ryšavá, Adrástos (král Argu) / théban: Petr Stehlík, Argeia (žena Polyneikova) / thébanka: Adéla Kubelková, Déipyla (žena Týdeova): Marie Steigerwaldová, Parthenopaios (bojovník) / muž z Argu / théban: Lukáš Jindra, Hypomedón (bojovník) / mladý Polyneikés: Jakub Štolpa/ Martin Sluka, Tityos (bojovník) / mladý Eteoklés: Matěj Štolpa, Thébanka / žena z Argu / vestálka: Adriana Brožková , Thébanky / vestálky: Jana Jiroušková, Šáren Makovcová, Dospívající Polyneikés: Pavel Nyč, Dospívající Eteoklés: Daniel Fajmon / Petr Lochschmidt, Tanečnice: Lenka Krenková 

FOTOGALERIE

Foto: Soňa Šerá, Martin Paldus, Nicola Bernard