3. díl antického cyklu
Rocková opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest na téma generační vzpoury a lásky doslova až za hrob podle Sofoklovy antické tragédie.
Premiéra proběhla 26. 10. 2010 v RockOpeře Praha.  Koncertní premiéra 20. 12. 2006 v Kongresovém centru Praha. 

O OPEŘE

Příběh rockové opery Antigona vystupující z hlubin tajemného starověku s sebou přináší dvě základní dějové linie - téma generační vzpoury a téma lásky doslova až za hrob.

V bratrovražedném souboji se vzájemně zabijí dva bratři, následníci trůnu. Této situace využije Kreon, jejich strýc, aby získal vládu a moc. V atmosféře strachu a počínající hrůzovlády se mu postaví Antigona. Vzepře se nesmyslným příkazům, odmítne roli poslušné ženy a manželky a odhodlaně a vzdorně hájí své právo na svobodné rozhodování o sobě samé a o svých činech. 

TVŮRČÍ TÝM

Hudba: Milan Steigerwald, libreto: Pavla Forest, režie: Roman Štolpa, choreografie: Tereza Georgievová, kostýmy: Lucie Konopíková, scénografie: Pavla Forest, projekce: Veronika Vacínková,    grafika: Michaela Fišerová, Soňa Šerá, lighting desingsvětelná režie: Michal Slunečko, zvuková režie: Marek Ženkl, masky, líčení: Hana Šímová, asistent režie: Eva Petrášková, jevištní technika, rekvizitář: Jana Eichlerová, media relations: Tomáš Kopečný, Jiří Štraub, Zdena Selingerová, inspicient: Luboš Vayhel 


Antigona (dcera Oidipova): Linda Fait / Žántí, Kreon (thébský král): Viktor Dyk, Haimón (syn Kreontův): Honza Tláskal, Eurydika (manželka Kreontova): Pavla Forest, Teirésias (věštec): RAVEN, Moira (bohyně Osudu): Miroslava Časarová, Hádés (bůh Podsvětí): Petr Opava, Cháron,(převozník): Matěj Kohout, Hlídač: Miloslav Kočí, Mantó (věštkyně): Zuzana Dovalová, Isména (sestra Antigony): Daniela Gildenlöw Langrová, Duch Polyneika (bratr Antigony): Petr Semerád, Duch Eteokla (bratr Antigony): Ian Kodet, Kreontův osobní strážce: Petr Stehlík,Thanatos (smrt): Tereza Georgievová, Posel bohů: Linda Mikolášková, Thébané, Kreontova stráž: Jana Jiroušková, Adriana Brožková, Martin Suk, Šáren Makovcová, Aneta Aberlová, Martin Sluka, Thébské děti: David Lapčák, Nikola Lapčáková 

FOTOGALERIE

Foto: Soňa Šerá, Libor Nedvídek, Martin Paldus