3. díl antického cyklu
Rocková opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest na téma generační vzpoury a lásky doslova až za hrob podle Sofoklovy antické tragédie.
Premiéra proběhla 26. 10. 2010 v RockOpeře Praha. První koncertní premiéra 20. 12. 2006 v Kongresovém centru Praha. 

O OPEŘE

Příběh rockové opery Antigona vystupující z hlubin tajemného starověku s sebou přináší dvě základní dějové linie - téma generační vzpoury a téma lásky doslova až za hrob.

V bratrovražedném souboji se vzájemně zabijí dva bratři, následníci trůnu. Této situace využije Kreon, jejich strýc, aby získal vládu a moc. V atmosféře strachu a počínající hrůzovlády se mu postaví Antigona. Vzepře se nesmyslným příkazům, odmítne roli poslušné ženy a manželky a odhodlaně a vzdorně hájí své právo na svobodné rozhodování o sobě samé a o svých činech. 

TVŮRČÍ TÝM

Hudba: Milan Steigerwald; libreto: Pavla Forest; režie: Roman Štolpa; choreografie: Tereza Georgievová; kostýmy: Lucie Konopíková; scénografie: Pavla Forest; projekce: Linda Fait;    grafika: Michaela Fišerová; lighting desing, světelná režie: Michael Slunečko; režie: Ondřej Martínek; masky, líčení: Hana Šímová; asistent režie: Eva Petrášková; jevištní technika, rekvizitář: Jana Eichlerová; media relations: Tomáš Kopečný, Jiří Štraub; inspicient: Luboš Vayhel. 

OBSAZENÍ

Antigona (dcera Oidipova): Linda Fait / Žántí
Kreon (thébský král): Viktor Dyk
Haimón (syn Kreontův): Honza Tláskal
Eurydika (manželka Kreontova): Pavla Forest
Teirésias (věštec): RAVEN
Moira (bohyně Osudu): Miroslava Časarová
Hádés (bůh Podsvětí): Petr Opava
Cháron (převozník): Matěj Kohout
Hlídač: Miloslav Kočí
Mantó (věštkyně): Zuzana Dovalová
Isména (sestra Antigony): Daniela Gildenlöw Langrová

Duch Polyneika (bratr Antigony): Petr Semerád
Duch Eteokla (bratr Antigony): Ian Kodet
Kreontův osobní strážce: Petr Stehlík
Thanatos (smrt): Tereza Georgievová
Posel bohů: Linda Mikolášková
Thébané, Kreontova stráž: Jana Jiroušková, Adriana Pítrová, Martin Suk, Šáren Makovcová, Aneta Aberlová, Martin Sluka
Thébské děti: David Lapčák, Nikola Lapčáková

FOTOGALERIE

FOTO: LIBOR NEDVÍDEK, HANA BROŽKOVÁ